Matematikcentrum

Lund University

Statistisk bildanalys

Kursplan

Beskrivning

Kursen presenterar ett antal statistiska metoder för beskrivning och analys av bilder samt ett antal tillämpningsområden för matematisk bildanalys där statistiska metoder är speciellt användbara. Mer specifikt innehåller kursen Bayesianska metoder för modellering, klassificering och rekonstruktion. Markovfält, Gibbfördelningar, formbara mallar såsom stokastiska Snakes and Balloons. Korrelationsstrukturer, multivariata tekniker, diskriminantanalys. Simuleringsmetoder (MCMC mm). Tre abstraktionsnivåer av bildanalys: högnivåklassificering av objekt, generell formrekonstruktion samt pixelanalys, brusreduktion och segmentering genom pixelklassificering.

Avslutade kursomgångar