Matematikcentrum

Lund University

Matematisk statistik - kompletterande projekt

Kursplan

Beskrivning

Ges endast för den som läst Byggingenjör i Helsingborg och behöver komplettera FMAF30/FMSF30 5hp med 2.5hp Matematisk statistik för att få motsvarande FMS032/FMSF50 eller FMS035/FMSF55 7.5hp. Kursen ges två gånger per år och samläses med laborationerna på FMSF50 i lp2 respektive FMSF55 i lp4. Kursanmälan görs av utbildningsprogrammet.

Avslutade kursomgångar

Kursinformation

Kurskod LTH:FMSF25
Poäng:2,5
Nivå:Grundnivå fördjupad
Språk:Svenska

CEQ

CEQ - Matematisk statistik - kompletterande projekt