Matematikcentrum

Lund University

Grundläggande sannolikhetsteori (Hbg)

Kursplan

Beskrivning

Ersätter FMAF20

Avslutade kursomgångar

Kursinformation

Kurskod LTH:FMSF35
Poäng:4,0
Nivå:Grundnivå fördjupad
Språk:Svenska

CEQ

CEQ - Grundläggande sannolikhetsteori (Hbg)