Matematikcentrum

Lund University

Sannolikhetsteori och diskret matematik (Hbg)

Kursplan

Avslutade kursomgångar

Kursinformation

Kurskod LTH:FMSF40
Poäng:7,5
Nivå:Grundnivå fördjupad
Språk:Svenska

CEQ

CEQ - Sannolikhetsteori och diskret matematik (Hbg)