Matematikcentrum

Lund University

Lineär algebra 1

Kursplan

Beskrivning

Kursen ger en introduktion till grundläggande lineär algebra med fokus på vektorgeometri.

Kursinnehåll: Lineära ekvationssystem. Matriser. Vektorer. Baser och koordinater. Skalärprodukt, avstånd och vinklar. Vektor- och volymprodukt.

Kursen läses normalt parallellt med kursen MATA21 Envariabelanalys 15 hp inom den första terminen på kandidatprogrammet i matematik.

Nuvarande kursomgångar

Kommande kursomgångar

Avslutade kursomgångar

Examination


Extentor

2015-10-29 Tentamen

Kursinformation

Kurskod NF: MATA22
Poäng:7,5
Nivå:Grundnivå
Språk:Kan komma att ges på engelska

Efterföljande kurser