Matematikcentrum

Lund University

Flervariabelanalys 1

Kursplan

Beskrivning

Kursen behandlar: Kontinuerliga funktioner av flera variabler, optimering Differentierbara funktioner, gradient och riktningsderivata, extremvärden Multipelintegraler, variabelsubstitution, derivering under integraltecken, generaliserade integraler

Den här kursen ersätter den första delen av kursen MATB15 Flervariabelanalys 15hp, från och med vårterminen 2016. Kursen är en obligatorisk kurs på grundnivå för en kandidatexamen i matematik, fysik, teoretisk fysik och astronomi tillsammans med kursen MATB22 Lineär algebra 2, 7,5 hp som ges parallellt under första halvan av varje termin.

Nuvarande kursomgångar

Kommande kursomgångar

Avslutade kursomgångar

Examination


Extentor

2017-08-16 Tentamen Lösningar
2017-04-08 Tentamen Lösningar
2017-03-18 Tentamen Lösningar
2016-11-19 Tentamen Lösningar
2016-10-29 Tentamen Lösningar
2016-08-16 Tentamen Lösningar
2016-04-23 Tentamen Lösningar
2016-03-22 Tentamen Lösningar