Matematikcentrum

Lund University

Lineär algebra 2

Kursplan

Beskrivning

Lineära rum och avbildningar, matrisframställning av lineära avbildningar. Euklidiska rum. Determinanter. Egenvärden och egenvektorer. Spektralsatsen. Andragradsytor och kvadratiska former.

Den här kursen ersätter kursen MATB11 Lineär algebra 7.5 hp, från och med vårterminen 2016. Kursen är en obligatorisk kurs på grundnivå för en kandidatexamen i matematik, fysik, teoretisk fysik och astronomi tillsammans med kursen MATB21 Flervariabelanalys 1, 7,5 hp som ges parallellt under första halvan av varje termin.

Nuvarande kursomgångar

Kommande kursomgångar

Avslutade kursomgångar

Examination


Extentor

2017-08-22 Tentamen Lösningar
2017-04-01 Tentamen Lösningar
2017-03-16 Tentamen Lösningar
2016-11-12 Tentamen Lösningar
2016-10-27 Tentamen Lösningar
2016-08-22 Tentamen Lösningar
2016-04-16 Tentamen Lösningar
2016-03-17 Tentamen Lösningar