Matematikcentrum

Lund University

Lineär analys

Kursplan

Beskrivning

Numeriska serier, konvergenskriterier . Funktionsserier, såsom potensserier och Fourierserier, absolut och likformig konvergens, punktvis konvergens. Viktiga satser om Fourierserier, såsom Parsevals formel, Bessels olikhet, konvergenssatser. Cosinus- och sinusserier. Tillämpningar inom klassiska partiella differentialekvationer. Fouriertransformen, teori och tillämpningar

Nuvarande kursomgångar

Kommande kursomgångar

Avslutade kursomgångar