Matematikcentrum

Lund University

Bildanalys

Kursplan

Beskrivning

Den här kursen ges av Matematik LTH (med LTH kurskod FMAN20). Studenter registrerade på naturvetenskapligt kandidat- eller masterprogram i matematik vid Matematik NF kan läsa kursen som valfri kurs inom respektive program.

Kursens syfte är att ge nödvändiga kunskaper i digital bildanalys för fortsatt forskning inom området samt för att kunna använda digital bildanalys inom andra forskningsområden, till exempel datorgrafik, bildkodning, videokodning och industriella bildbehandlingsproblem. Syftet är också att förbereda studenten för fortsatta studier i t ex datorseende, multispektral bildanalys och statistisk bildanalys.

Kommande kursomgångar

Avslutade kursomgångar