Matematikcentrum

Lund University

Optimering

Kursplan

Beskrivning

Den här kursen ges av Matematik LTH (med LTH kurskod FMAN60). Studenter registrerade på naturvetenskapligt kandidat- eller masterprogram i matematik vid Matematik NF kan läsa kursen som valfri kurs inom respektive program.

Kursinnehåll: Repetition av kvadratiska former och matrisfaktorisering. Konventet. Teori för optimering med och utan bivillkor: Lagrange -funktioner, Kuhn-Tucker-teori. Dualitet. Metoder för optimering utan bivillkor: linjesökning, descentmetoder, Newton-metoder, konjugerade riktningar, olinjär minsta kvadrat-optimering. Metoder för optimering med bivillkor: linjär optimering, kvadratisk programmering, straffunktioner och barriärfunktioner. Simplexmetoden.

Kommande kursomgångar

Avslutade kursomgångar

Examination


Extentor

2019-01-09 Tentamen Lösningar
2018-08-27 Tentamen Lösningar
2018-04-11 Tentamen Lösningar
2018-01-11 Tentamen Lösningar
2017-01-12 Tentamen Lösningar