Matematikcentrum

Lund University

Sannolikhetsteorins matematiska grunder

Kursplan

Beskrivning

Kursen fördjupar och utvidgar baskunskaper i sannolikhetsteori. Centrala moment i kursen är existens- och entydighetssatser om mått definierade på sigma-algebror, integrationsteori, betingade väntevärden och svag konvergens på metriska rum.

Kommande kursomgångar

Avslutade kursomgångar

Kursinformation

Kurskod NF: MATM30
Poäng:7,5
Nivå:Avancerad nivå
Språk:Engelska