Matematikcentrum

Lund University

Beräkningsprogrammering med Python

Kursplan

Beskrivning

Kursen ger en grundläggande introduktion till programmering med Python och har en tydlig inriktning mot matematik. Python är ett modernt programmeringsspråk med starka kopplingar till beräkningsmatematik.

Kursinnehåll: grundläggande programmeringsbegrepp, datastrukturer, styrande satser, funktioner och klasser. Föreläsningarna knyter ihop metoder och begrepp från kurserna Envariabelanalys och Linjär Algebra 1 med algoritmer som kan implementeras som program i Python.

Kursen ingår tillsammans med kurserna MATA21 Envariabelanalys 15 hp och MATA22 Lineär algebra 1 7,5 hp i den första terminens matematikstudier inom kandidatprogrammet i matematik, fysik, teoretisk fysik och astronomi.

Nuvarande kursomgångar

Kommande kursomgångar

Avslutade kursomgångar