Matematikcentrum

Lund University

Analytiska funktioner

Kursplan

Beskrivning

Inledande teori för analytiska funktioner. Cauchys integralsats och potensserieutveckling. Argumentprincipen, residykalkyl. Möbiusavbildningar. Normala familjer. Riemanns avbildningssats. Poissonintegraler och harmoniska funktioner. Laurentserieutveckling. Faktorisering.

Kommande kursomgångar

Avslutade kursomgångar

Examination


Extentor

2017-01-10 Tentamen Lösningar
2016-12-17 Tentamen Lösningar
2014-12-17 Lösningar
2013-12-11 Lösningar
2012-12-14 Lösningar