Matematikcentrum

Lund University

Algebra 1

Kursplan

Beskrivning

Mängdlärans symboler. Grundläggande egenskaper hos heltalen. Induktion. Elementär kombinatorik. Polynom och algebraiska ekvationer. Komplexa tal. Lineära ekvationssystem. Matriser. Analytisk geometri i två och tre dimensioner.

Avslutade kursomgångar

Examination


Extentor

2015-03-21 Tentamen, Kursdel 1 Lösningar
2015-01-12 Tentamen, Kursdel 2 Lösningar
2014-12-08 Tentamen, Kursdel 2 Lösningar
2014-11-15 Tentamen, Kursdel 1
2014-11-03 Tentamen, Kursdel 1 Lösningar
2014-05-16 Tentamen, Kursdel 2 Lösningar
2014-03-22 Tentamen, Kursdel 1 Lösningar
2013-11-04 Tentamen, Kursdel 1 Lösningar
2013-05-17 Tentamen, Kursdel 2 Lösningar
2013-04-20 Tentamen, Kursdel 1 Lösningar
2013-04-02 Tentamen, Kursdel 1 Lösningar
2013-01-11 Tentamen, Kursdel 2 Lösningar