Matematikcentrum

Lund University

Algebraisk geometri

Kursplan

Beskrivning

Syftet med kursen är att introducera grundläggande begrepp i kommutativ algebra, med tillämpningar i geometri. Ett annat syfte är att studenterna som en tillämpning ska lära sig att lösa icke-linjära ekvationssystem med användning av moderna datoralgebra program.

Avslutade kursomgångar

Kursinformation

Kurskod LTH:FMA030F
Kurskod Doktorandkurs: FMA030F
Poäng:6,0
Nivå:Avancerad nivå
Språk:Engelska

Förkunskapskrav

CEQ

CEQ - Algebraisk geometri