Matematikcentrum

Lund University

Projekt i tillämpad matematik

Kursplan

Nuvarande kursomgångar

Avslutade kursomgångar

Kursinformation

Kurskod LTH:FMAN40
Poäng:3,0
Nivå:Avancerad nivå
Språk:Engelska på begäran

CEQ

CEQ - Projekt i tillämpad matematik