Matematikcentrum

Lund University

Examensarbete för kandidatexamen, matematik

Kursplan

Beskrivning

För tillträde till kursen krävs minst 75 högskolepoäng i matematik.

Avslutade kursomgångar

Kursinformation

Kurskod NF: MATK01
Poäng:15,0
Nivå:Grundnivå fördjupad
Språk:Engelska