Matematikcentrum

Lund University

Diskret matematik

Kursplan

Beskrivning

Kombinatorik, genererande funktioner, rekursionsformler och differensekvationer. Elementär talteori och något om algebraiska strukturer med tillämpning på kodningsteori.

Kommande kursomgångar

Avslutade kursomgångar

Examination


Extentor

2017-08-14 Tentamen Lösningar
2017-05-30 Tentamen Lösningar
2016-08-24 Tentamen Lösningar
2016-06-01 Tentamen Lösningar
2012-01-11 Tentamen Lösningar
2011-12-19 Tentamen Lösningar
2011-08-24 Tentamen Lösningar
2011-05-27 Tentamen Lösningar
2011-01-14 Tentamen
2010-12-20 Tentamen Lösningar
2010-01-16 Tentamen Lösningar
2009-08-26 Tentamen Lösningar