Matematikcentrum

Lund University

Diskret optimering

Kursplan

Beskrivning

Diskret optimering är en gren av optimering där, till skillnad mot vid kontinuerlig optimering, variablerna man använder i det matematiska problemet antar endast diskreta värden som t ex heltal. Kursen kommer att fokusera på nya metoder för att lösa storskaliga diskreta optimeringsproblem. Innehåll: Pseudo-boolsk optimering, minimering av submodulära funktioner, grafsnitt-metoder, relaxationstekniker (linjärprogramming och semidefinit programmering). Tillämpningar: markovfält och standardproblem inom grafteori (t ex vertex cover och matchningsproblem).

Avslutade kursomgångar

Kursinformation

Kurskod LTH:FMA060F
Poäng:5,0
Nivå:Avancerad nivå
Språk:Engelska på begäran

Förkunskapskrav

CEQ

CEQ - Diskret optimering