Matematikcentrum

Lund University

Endimensionell analys A1

Kursplan

Beskrivning

Kunskaper i endimensionell analys är en grundförutsättning för praktiskt taget all teknisk modellering, antingen direkt -- för samband som kan beskrivas med en funktion av en variabel --eller indirekt eftersom kunskaper i flerdimensionell analys förutsätter att man behärskar endimensionell analys väl.

I alla civilingenjörsprogrammen ingår 15 hp endimensionell analys men dessa fördelas på olika sätt; över tre läsperioder för FMAA01 ("A-spåret") men över två läsperioder för FMAA05 ("B-spåret"). Missa inte att det i de två första delkurserna finns obligatoriska moment utöver tentamen och att bara studenter som fullgjort dem får tentera på respektive delkurs.

De flesta begreppen i kursen diskuteras redan på gymnasiet. Nu behandlas de dock betydligt grundligare, för att du senare i utbildningen självständigt skall kunna använda matematiken för modellbyggen. En skillnad mot gymnasiet är också att du inte får använda formelsamling eller miniräknare.

Kommande kursomgångar

Avslutade kursomgångar

Examination


Extentor

2018-11-01 Tentamen Lösningar
2018-09-10 Tentamen Lösningar
2018-04-03 Tentamen Lösningar
2018-01-04 Tentamen Lösningar
2017-10-26 Tentamen Lösningar
2017-08-14 Tentamen Lösningar
2016-12-21 Tentamen Lösningar
2016-10-27 Tentamen Lösningar
2016-08-22 Tentamen Lösningar
2016-01-07 Tentamen Lösningar
2015-10-29 Tentamen Lösningar
2015-08-24 Tentamen Lösningar