Matematikcentrum

Lund University

Endimensionell analys A3

Kursplan

Beskrivning

Kunskaper i endimensionell analys är en grundförutsättning för praktiskt taget all teknisk modellering, antingen direkt -- för samband som kan beskrivas med en funktion av en variabel --eller indirekt eftersom kunskaper i flerdimensionell analys förutsätter att man behärskar endimensionell analys väl.

I alla civilingenjörsprogrammen ingår 15 hp endimensionell analys men dessa fördelas på olika sätt; över tre läsperioder för FMAA01 ("A-spåret") men över två läsperioder för FMAA05 ("B-spåret"). Missa inte att det i de två första delkurserna finns obligatoriska moment utöver tentamen och att bara studenter som fullgjort dem får tentera på respektive delkurs.

De flesta begreppen i kursen diskuteras redan på gymnasiet. Nu behandlas de dock betydligt grundligare, för att du senare i utbildningen självständigt skall kunna använda matematiken för modellbyggen. En skillnad mot gymnasiet är också att du inte får använda formelsamling eller miniräknare.

Nuvarande kursomgångar

Kommande kursomgångar

Avslutade kursomgångar

Examination


Extentor

2019-03-23 Tentamen Lösningar
2019-01-12 Tentamen Lösningar
2018-12-12 Tentamen Lösningar
2018-08-27 Tentamen Lösningar
2018-04-12 Tentamen Lösningar
2018-03-17 Tentamen Lösningar
2018-01-13 Tentamen Lösningar
2017-08-21 Tentamen Lösningar
2017-06-08 Tentamen Lösningar
2017-04-19 Tentamen Lösningar
2017-03-18 Tentamen Lösningar
2017-01-14 Tentamen Lösningar