Matematikcentrum

Lund University

Fourieranalys

Kursplan

Beskrivning

Fourier serier, konvergens, faltningskärnor, Dirichlet kärna, Fejer kärna, Poisson kärna, harmoniska funktioner, Fourier transformer, Fouriers Inversionsats, värmeledningsekvationen, Poissons summationformel, Heisenbergs olikhet, Paley-Wieners sats, Fourieranalys i Z_N, tillämpningar av Fourier serier inom analys och talteori

Nuvarande kursomgångar

Avslutade kursomgångar

Kursinformation

Kurskod NF: MATM18
Poäng:7,5
Nivå:Avancerad nivå
Språk:Engelska

Förkunskapskrav