Matematikcentrum

Lund University

Markovprocesser

Kursplan

Beskrivning

Markovkedjor och Markovprocesser. Klassificering av tillstånd och kedjor. Stationära fördelningar och konvergens mot sådana. Absorberande tillstånd och absorptionstider. Intensitetsbegreppet, Poissonprocessen och spatiala Poissonprocesser. Dolda Markovkedjor. Markovfält. Simulering. Inferens.

Avslutade kursomgångar