Matematikcentrum

Lund University

Funktionsteori

Kursplan

Beskrivning

Förkunskapskrav läsåret 16/17: Minst 13 hp sammanlagt inom FMAA05 Endimensionell analys och FMA430 Flerdimensionell analys. Påbörjad FMA430.

Förutsatta förkunskaper: Linjär algebra (FMA420) samt analys i en och flera variabler (FMAA01/FMAA05 och FMA430).

Nuvarande kursomgångar

Kommande kursomgångar

Avslutade kursomgångar

Examination


Extentor

2017-10-25 Tentamen Lösningar
2017-06-08 Tentamen Lösningar
2017-03-13 Tentamen Lösningar
2016-12-22 Tentamen Lösningar
2016-10-27 Tentamen Lösningar
2016-08-22 Tentamen Lösningar
2016-03-14 Tentamen Lösningar
2016-01-07 Tentamen Lösningar
2015-10-29 Tentamen Lösningar
2015-08-27 Tentamen Lösningar
2015-03-21 Tentamen Lösningar
2015-01-07 Tentamen Lösningar

Kursinformation

Kurskod LTH:FMAF01
Poäng:7,0
Nivå:Grundnivå fördjupad
Språk:Svenska

Efterföljande kurser

CEQ

CEQ - Funktionsteori