Matematikcentrum

Lund University

Grupp- och ringteori

Kursplan

Beskrivning

Denna kurs är en fortsättning på och fördjupning av Algebra. En av de ledande tankarna i all algebra och även i denna kurs är att försöka förstå komplicerade algebraiska strukturer genom att sönderlägga dem i enkla delar. T ex visas att varje ändlig abelsk grupp är en direkt summa av cykliska undergrupper. Kursen har viktiga tillämpningar i linjär algebra och matristeori, t ex på Jordans normalform.

Avslutade kursomgångar

Examination


Extentor

2013-01-07 Tentamen
2012-12-19 Tentamen
2010-08-28 Tentamen
2010-05-26 Tentamen
2008-08-27 Tentamen
2007-08-29 Tentamen
2007-01-16 Tentamen