Matematikcentrum

Lund University

Matematik, linjär algebra (Helsingborg)

Kursplan

Beskrivning

Grundkurs i linjär algebra för högskoleingenjörsprogrammen vid Campus Helsingborg, tidigare kurskod FMA656

Mycket relevant material för kursen kan nås via http://www.lth.se/matematik_lth_helsingborg

Kontakta studierektor@math.lth.se om något saknas.

Nuvarande kursomgångar

Kommande kursomgångar

Avslutade kursomgångar

Kursinformation

Kurskod LTH:FMAA55
Poäng:4,5
Nivå:Grundnivå
Språk:Svenska

CEQ

CEQ - Matematik, linjär algebra (Helsingborg)