Matematikcentrum

Lund University

Introduktion till reell analys

Kursplan

Beskrivning

Att ge en komplettering av kursen i endimensionell analys med teori och synsätt som inte ryms inom den vanliga kursen. Kursen vänder sig speciellt till nybörjarstudenter som har tidigare kurser motsvarande delkurs B1 av Endimensionell analys. Räknemässigt nås inte många nya resultat, men många av de metoder och mer abstrakta synsätt som införs för att genomföra bevis som utelämnas i den vanliga kursen gör det lättare att se mönster och analogier i senare kurser. De nya tänkesätten och begreppen ger studenten bättre förmåga att kreativt angripa nya problem.

Innehåll: De reella talen. Topologi och kompakthet. Fördjupning av kontinuitet. Fördjupning om derivata. Om integration. Elementära funktioner.

Kursbok: The How and Why of One Variable Calculus, av Amol Sasane. Wiley 2015. Kommer att finnas tillgänglig som e-bok via Matematikcentrums bibliotek.

Kommande kursomgångar

Avslutade kursomgångar

Examination


Extentor

2018-11-01 Tentamen Lösningar
2018-09-30 Tentamen

Kursinformation

Kurskod LTH:FMAA60
Poäng:7,5
Nivå:Grundnivå
Språk:Svenska

CEQ

CEQ - Introduktion till reell analys