Mathematical Sciences

Lund University

Mathematical statistics for chemists

Official Course Description

Description

Grunder i sannolikhetsteori och statistik, konfidensintervall, statistiska metoder såsom försöksplanering, regressions- och variansanalys. Tillämpningar: mätvärdesanalys, olika typer av fel och deras fortplantning; jämförelser mellan medelvärden och spridningar; begrepp och metoder vid kvalitetskontroll, skattning av felkvot; sambandsanalys, kalibrering; planering av flerfaktorförsök, optimering av försöksparametrar, responsytetekniker. Speciellt kommer tillämpningar inom kemiteknik att beaktas.

Coming Sessions

Finished Sessions

Course Information

NF Code: MASB02
Credits:7.5
Level:Upper Basic Level
Language:Swedish

Following courses