Matematikcentrum

Lund University

Linjär algebra

Kursplan

Beskrivning

Denna kurs byter 2017/18 till kurskoden FMAB20, se http://www.maths.lth.se/course/linalgnykod/

Avslutade kursomgångar

Examination


Extentor

2019-03-18 Tentamen Lösningar
2017-08-24 Tentamen Lösningar
2017-06-08 Tentamen Lösningar
2017-06-02 Tentamen Lösningar
2017-03-13 Tentamen Lösningar
2017-01-09 Tentamen Lösningar
2016-10-24 Tentamen Lösningar
2016-08-25 Tentamen Lösningar
2016-06-03 Tentamen Lösningar
2016-03-14 Tentamen Lösningar
2016-01-11 Tentamen Lösningar
2015-10-26 Tentamen Lösningar