Matematikcentrum

Lund University

Lineär funktionalanalys

Kursplan

Beskrivning

I denna kurs studeras vissa typer av oändligdimensionella vektorrum, t ex rum av funktioner. Bl a får man en teori för vissa linjära operatorer på dessa rum som är delvis analog med spektralteorin för matriser. Innehållet i kursen har tillämpningar i teorin för partiella differentialekvationer.

Kommande kursomgångar

Avslutade kursomgångar

Examination


Extentor

2017-01-11 Tentamen
2016-12-20 Tentamen Lösningar
2012-08-27 Tentamen
2012-01-13 Tentamen
2011-12-19 Tentamen
2011-08-24 Tentamen Lösningar
2011-01-12 Tentamen Lösningar
2010-12-18 Tentamen Lösningar