Matematikcentrum

Lund University

Kursinformation

Kurskod LTH:FMAF35
Kurskod Doktorandkurs: FMA240Fny
Poäng:6,0
Nivå:Grundnivå fördjupad
Språk:Engelska

CEQ

CEQ - Linjär och kombinatorisk optimering