Matematikcentrum

Lund University

Maskininlärning

Kursplan

Avslutade kursomgångar

Kursinformation

Kurskod LTH:FMA901F
Kurskod Doktorandkurs: FMA901F
Poäng:5,0
Nivå:Avancerad nivå
Språk:Engelska

CEQ

CEQ - Maskininlärning