Mathematical Sciences

Lund University

Mathematical statistics

Official Course Description

Description

Beskrivande statistik. Elementär sannolikhetsteori för diskreta och kontinuerliga fördelningar. Vanliga fördelningar som binomial-, Poisson- och normalfördelningarna. Grunder i statistik som skattning, konfidensintervall och test mm. Jämförelser mellan medelvärden, spridningar och proportioner. Statistiska metoder såsom regressionsanalys och variansanalys. Korrelation. Ickeparametriska test som chi2-test.

Current Sessions

Coming Sessions

Finished Sessions

Course Information

NF Code: MASB11
Credits:7.5
Level:Basic Level
Language:Swedish

Following courses