Matematikcentrum

Lund University

Examensarbete för kandidatexamen, matematisk statistik

Kursplan

Beskrivning

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt kunskaper motsvarande:

MATA21 Envariabelanalys 15 hp MATA22 Lineär algebra 1 7,5 hp MATA23 Algebrans grunder 7,5 hp NUMA01 Beräkningsprogrammering med Python 7,5 hp MATB21 Flervariabelanalys 1 7,5 hp MATB22 Lineär algebra 2 7,5 hp MATB23 Flervariabelanalys 2 7,5 hp

Minst en av kurserna:

MATB13 Diskret matematik 7,5 hp MATB16 Lineär analys 7,5 hp

Dessutom krävs MASA01 Matematisk statistik, grundkurs, 15 hp; MASC01 Sannolikhetsteori, 7,5 hp; samt ytterligare 15 högskolepoäng i matematisk statistik.

Avslutade kursomgångar