Mathematical Sciences

Lund University

Master's thesis, Mathematical statistics

Official Course Description

Description

För tillträde krävs behörighet till Masterprogrammet i Matematisk statistik samt utöver detta kunskaper motsvarande kurser om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, varav minst 45 poäng i matematisk statistik inkluderande minst tre av de fyra kurserna Tidsserieanalys, Monte Carlo-baserade statistiska metoder, Statistisk modellering av extremvärden och Sannolikhetsteorins matematiska grunder

Course Information

NF Code: MASM01
Credits:30.0
Level:Advanced Level
Language:English upon request

Prerequisites