Matematikcentrum

Lund University

Stationär och icke stationär spektralanalys

Kursplan

Beskrivning

Kursen ges vartannat år (2014, 2016, 2018, etc).

Grundläggande definitioner. Fördjupat studium av AR (auto regressive), MA (moving average) och ARMA-processer. Linjespektrum och parametriska estimeringsmetoder. Underrumsbaserade tekniker. Icke-parametriska spektralskattare, data-adaptivatekniker och multifönstertekniker. Icke-uniform sampling. Orientering om cirkulära och icke-cirkulära processer. Spatial spektralanalys. Icke-stationära signaler. Spektrogram. Wigner-Ville distribution. Cohen’s klass. Ambiguity-spektrum. Doppler-spektrum. Multi-fönster tekniker för icke-stationära signaler. Orientering om bispektrum.

Avslutade kursomgångar

Kursinformation

Kurskod LTH:FMSN35
Kurskod NF: MASM26
Poäng:7,5
Nivå:Avancerad nivå
Språk:Engelska

Förkunskapskrav

CEQ

CEQ - Stationär och icke stationär spektralanalys