Matematikcentrum

Lund University

Kursinformation

Kurskod LTH:FMAF25
Poäng:3,0
Nivå:Grundnivå fördjupad
Språk:Svenska

Förkunskapskrav

CEQ

CEQ - Matematisk modellering med statistiska tillämpningar, projekt