Matematikcentrum

Lund University

Medicinsk bildanalys

Kursplan

Beskrivning

Syftet med kursen är att ge studenterna en god grund i medicinsk bildanalys, ett område som växer och blir mer relevant för varje år. Kursen är avsedd för specialiseringarna vid F, Pi, E och D inom medicinskt teknik och inom signaler och bilder. Kursen innehåller såväl moment om olika bildinfångningstekniker (MR, SPECT, PET, CT, ...) som metoder för att arbeta med sådana bildmaterial i 2D, 3D och 4D.

Avslutade kursomgångar

Kursinformation

Kurskod LTH:FMAN30
Kurskod Doktorandkurs: FMAN30F
Poäng:7,5
Nivå:Avancerad nivå
Språk:Svenska

Förkunskapskrav

CEQ

CEQ - Medicinsk bildanalys