Matematikcentrum

Lund University

Flervariabelanalys

Kursplan

Beskrivning

Kontinuerliga funktioner av flera variabler, optimering. Differentierbara funktioner, gradienter och riktningsderivator, extremvärden. Variabelsubstitution, inversa funktionssatsen, implicita funktioner. Multipelintegraler, generaliserade integraler, ytintegraler. Greens formel, Gauss divergenssats, Stokes sats

Avslutade kursomgångar

Examination


Extentor

2016-01-11 Tentamen Lösningar
2015-12-12 Tentamen Lösningar
2015-08-18 Tentamen Lösningar
2015-05-13 Tentamen Lösningar
2015-01-12 Tentamen
2014-12-12 Tentamen Lösningar
2014-08-19 Tentamen Lösningar
2014-05-16 Tentamen Lösningar
2014-01-10 Tentamen Lösningar
2013-12-11 Tentamen Lösningar
2013-05-17 Tentamen Lösningar
2013-01-10 Tentamen Lösningar