Matematikcentrum

Lund University

Numerisk analys för elliptiska och paraboliska differentialekvationer

Kursplan

Beskrivning

Det utvecklas ständigt nya och kraftfullare beräkningstekniker. Civilingenjörer som arbetar med beräkningar måste kunna sätta sig in i, och evaluera, nya algoritmer. Kursen ämnar att tillhandahålla den solida matematiska analysen av differentialekvationer, med fokus på elliptiska och paraboliska problem. I utbudet av grundkurser i numerisk analys ligger tyngdpunkten på konstruktion och implementation av approximationsmetoder. Denna kurs syftar till att ge studenterna en förståelse för de mer teoretiska aspekterna av ämnet. Genom att använda begrepp och metoder från funktionalanalysen och den rika teorin kring linjära partiella differentialekvationer kommer vi att analysera existens, stabilitet och konvergens för rad vanligt förekommande numeriska metoder. Angreppssättet att både tolka differentialekvationen och dess numeriska approximation i ett och samma funktionalanalytiska ramverk ger en grundläggande förståelse för hur numeriska metoder kan härledas, och hur deras prestanda påverkas av det ursprungliga problemets karaktär.

Kommande kursomgångar

Avslutade kursomgångar

Kursinformation

Kurskod LTH:FMNN20
Kurskod NF: NUMN18
Poäng:7,5
Nivå:Avancerad nivå
Språk:Engelska

Förkunskapskrav

CEQ

CEQ - Numerisk analys för elliptiska och paraboliska differentialekvationer