Matematikcentrum

Lund University

Numerisk approximation

Kursplan

Beskrivning

Avslutade kursomgångar

Kursinformation

Kurskod NF: NUMA12
Poäng:7,5
Nivå:Grundnivå fördjupad
Språk:Engelska

Efterföljande kurser