Matematikcentrum

Lund University

Numerisk analys: Seminariekurs

Kursplan

Beskrivning

Studenten skall få fördjupad kunskap inom ett begränsat specialområde i numerisk analys. Speciellt en djup förståelse av tillämpning och utveckling av moderna numeriska metoder inom området.

Kursen är organiserad så att studenterna med lärarens stöd självständigt skall hitta relevant forskningslitteratur. Varje student anvarar för att vid ett seminarium presentera en del av kursinnehållet för de övriga.

Avslutade kursomgångar

Kursinformation

Kurskod NF: NUMN17
Poäng:7,5
Nivå:Avancerad nivå
Språk:Engelska