Matematikcentrum

Lund University

Diskret Matematik

Kursplan

Beskrivning

I diskret matematik arbetar man på diskreta mängder. I en sådan finns ett kortaste avstånd mellan skiljda punkter. Så är det inte för de mängder som man normalt arbetar med i analys och linjär algebra.

De vanligaste fallen av diskreta mängder är de ändliga och delmängder av heltalen, Z, eller Z^n.

I kursen behandlas bl a kombinatorik -- hur man effektivt beräknar antalet möjliga val under vissa bivillkor, t ex antalet sätt att få en straight flush i poker --, talteori --som är viktigt bl a inom kodningsteori-- och rekursionsekvationer.

Nuvarande kursomgångar

Kommande kursomgångar

Avslutade kursomgångar

Examination


Extentor

2018-08-25 Tentamen Lösningar
2018-05-29 Tentamen Lösningar
2017-08-14 Tentamen Lösningar
2017-05-30 Tentamen Lösningar
2016-08-24 Tentamen Lösningar
2016-06-01 Tentamen Lösningar

Kursinformation

Kurskod LTH:FMAA25
Kurskod Doktorandkurs: FMA091F
Poäng:7,5
Nivå:Grundnivå fördjupad
Språk:Engelska på begäran

Förkunskapskrav

CEQ

CEQ - Diskret Matematik