Matematikcentrum

Lund University

Ordinära differentialekvationer II

Kursplan

Beskrivning

Ordinära differentialekvationer är ett av de allra viktigaste matematiska redskapen inom naturvetenskapen. De kan användas för att beskriva allt från populationsdynamik till kvantmekanik. I denna kurs diskuteras först grundläggande satser om existens, entydighet och approximation av lösningar till begynnelsevärdesproblem. Därefter studeras begrepp som är viktiga för icke-linjära system, t.ex. fasporträtt och stabilitet. Den sista delen av kursen ägnas åt randvärdesproblem. Speciellt diskuteras allmänna egenfunktionsutvecklingar, vilka kan ses som generaliserade Fourierserier och spelar en viktig roll inom kvantmekaniken.

Nuvarande kursomgångar

Avslutade kursomgångar

Examination


Extentor

2017-04-01 Tentamen
2017-03-17 Tentamen Lösningar
2014-05-05 Tentamen
2014-03-19 Tentamen Lösningar

Kursinformation

Kurskod NF: MATM27
Poäng:7,5
Nivå:Avancerad nivå
Språk:Engelska

Förkunskapskrav