Matematikcentrum

Lund University

Optimering

Kursplan

Beskrivning

Syftet med kursen är att presentera den grundläggande optimeringsteorin och att ge en översikt över de viktigaste metoderna och deras praktiska användning.

Kursinnehåll: Repetition av kvadratiska former och matrisfaktorisering. Konventet. Teori för optimering med och utan bivillkor: Lagrange -funktioner, Kuhn-Tucker-teori. Dualitet. Metoder för optimering utan bivillkor: linjesökning, descentmetoder, Newton-metoder, konjugerade riktningar, olinjär minsta kvadrat-optimering. Metoder för optimering med bivillkor: linjär optimering, kvadratisk programmering, straffunktioner och barriärfunktioner.

Denna kurs hade tidigare kurskoden FMA051

Avslutade kursomgångar

Examination


Extentor

2019-01-09 Tentamen Lösningar
2018-08-27 Tentamen Lösningar
2018-04-11 Tentamen Lösningar
2018-01-11 Tentamen Lösningar

Kursinformation

Kurskod LTH:FMAN60
Kurskod Doktorandkurs: FMA051F
Poäng:6,0
Nivå:Avancerad nivå
Språk:Engelska

CEQ

CEQ - Optimering