Matematikcentrum

Lund University

Kvantgrafer: Spektralteori och inversa problem

Kursplan

Beskrivning

Kvantgrafer betecknar modeller som kan användas för att beskriva system där dynamiken är begränsad till en omgivning av grafer eller liknande strukturer. Sådana modeller utvecklas i första hand inom nanofysik, men utvecklade metoder kan tillämpas i andra områden som mikrovåg nätverk, kemi och även medicin. Kursen kommer att ge en elementär introduktion till teori för kvantgrafer som betraktas som ordinära differentialoperatorer på metriska grafer. Deras spektrala egenskaper och spridningsegenskaper kommer att studeras. Vi kommer bland annat att diskutera hur geometriska egenskaper för metriska grafer återspeglas i spektrum för motsvarande differentialoperatorer. Motsvarande inversa problem kommer att diskuteras i detalj.

Avslutade kursomgångar

Kursinformation

Kurskod LTH:FMA075F
Poäng:5,0
Nivå:Avancerad nivå
Språk:Engelska på begäran

Förkunskapskrav

CEQ

CEQ - Kvantgrafer: Spektralteori och inversa problem