Matematikcentrum

Lund University

Kvantberäkningar

Kursplan

Beskrivning

Kursen Kvantberäkningar behandlar den nya och snabbt expanderande område kvantberäkningar. Kvantberäkningar och kvantalgoritmer använder kvantmekaniska principer som löser uppgifter långt utöver kapacitet av de konventionella datorberäkningar och algoritmer. Matematiskt uppnås detta genom en kombination av metoder från matristeori, geometri och diskret matematik. Syftet med kursen är att förklara viktiga begrepp, metoder, algoritmer och tillämpningar av kvantberäkningar. Kursen är avsedd för doktorander och avancerade studenter inom teknik och naturvetenskap. Speciellt studenter med intressen inom matematik och beräkningar, fysik, datavetenskap, informationsteknik, nanoteknik och andra relaterade ämnen kommer att dra nytta av denna kurs.

Avslutade kursomgångar

Kursinformation

Kurskod LTH:FMA035F
Kurskod Doktorandkurs: FMA035F
Poäng:5,0
Nivå:Avancerad nivå
Språk:Engelska

CEQ

CEQ - Kvantberäkningar