Mathematical Sciences

Lund University

Mathematics - Systems and Transforms

Official Course Description

Description

Förkunskapskrav läsåret 16/17: FMA420. Minst 13 hp sammanlagt inom FMAA05 Endimensionell analys och FMA430 Flerdimensionell analys. Påbörjad FMA430.

Förutsatta förkunskaper: FMAF01 Funktionsteori.

Current Sessions

Coming Sessions

Finished Sessions

Examination


Previous exams

2017-08-22 Exam
2017-05-31 Exam Solutions
2017-04-20 Exam Solutions
2017-01-10 Exam Solutions
2016-08-16 Exam
2016-08-16 Exam Solutions
2016-06-01 Exam Solutions
2016-05-13 Exam Solutions