Matematikcentrum

Lund University

Fördjupningskurs till integrationsteori

Kursplan

Beskrivning

Fördjupningskursen kan bestå av funktionalintegration, vilket har tillämpningar inom den moderna fysiken.

Avslutade kursomgångar