Matematikcentrum

Lund University

Fördjupningskurs till lineär funktionalanalys

Kursplan

Beskrivning

Kursen utgör en fördjupning och utvidgning av kursen Lineär funktionalanalys. Dess innehåll preciseras av kursledaren i samråd med eleverna. Kursen kan t ex behandla teorin för Schrödingerekvationen.

Kommande kursomgångar

Avslutade kursomgångar